© 2020 Tomo Mori

Memory of Sakura #3

2014, 20x16