© 2020 Tomo Mori

Memory of Sakura #2

2014, 60x48