Show More

© 2020 Tomo Mori

Kimono Tree

2012. Acrylic, vintage kimono collage. 10 x 10. (SOLD)